Dünyada en yaygın olarak bulunan madde: Perovskittir

Dünyada en yaygın olarak bulunan madde hangisidir?

BİLİM DOĞA

Dünyada en yaygın olarak bulunan madde hangisidir? Evet arkadaşlar bu soruya oksijen, su, karbon vs. dediğinizi duyar gibiyim. Cevap bunlardan hiçbiri desem ne dersiniz? Bu sorunu cevabı: Perovskittir

Dünyada en yaygın olarak bulunan madde: Perovskittir

Perovskit; magnezyum, silikon ve oksijenden oluşan bir mineraldir. Dünya’nın katmanlarından manto, büyük ölçüde bu maddeden oluşur; ya da bilimciler öyle tahmin etmektedirler: Şu ana kadar hiç kimse bu bölgeden bir numune alıp bu tahmini kanıtlamamıştır.

Perovskitler, adını 1839’da Rus mineralog Count Lev Perovski’den alan bir mineral ailesidir. Perovskitler, süper iletkenlik (normal sıcaklıklarda direnç olmadan elektriği iletebilen bir madde) araştırmalarında aranan şey olduklarını kanıtlayabilir.

Bu, “yüzen” trenleri ve hayal edilemeyecek hızdaki bilgisayarları gerçek kılabilir. Şu anda süper iletkenler sadece çok düşük sıcaklıklarda (şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık -135°C) çalışıyor; bu da bunların kullanışsız olmasına neden oluyor.

Mantonun, perovskitin yanısıra magnezyum-vustitten (göktaşlannda da bulunan bir tür magnezyum oksit) ve az miktarda şistovitten (bu maddenin adı, Moskova Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan ve laboratuvarında 1959’da silikon oksidin yüksek basınç altındaki yeni bir biçimini oluşturan Lev Shistov’dan gelmektedir) oluştuğu düşünülmektedir.

Manto, yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunur. Genel olarak mantonun katı olduğu varsayılır, ama bazı bilimciler bunun çok yavaş hareket eden bir sıvı olduğunu düşünür.

Bütün bunları nereden biliyoruz? Volkanlardan püsküren kayalar bile yer yüzeyinin altındaki ilk 200 km’den gelir ve alt manto 660. km’de başlar.

Sismik dalgaların titreşimlerini aşağıya doğru gönderip bunların karşılaştıkları direnci ölçerek, Dünya’nın iç kesiminin hem yoğunluğu hem de sıcaklığı tahmin edilebiliyor.

Ama bilimdeki birçok şey gibi, bu da aslında bilgiye dayalı bir tahminden başka bir şey değil.

Bir cevap yazın